Supervisie & Leertherapie

Supervisie

Wil je alleen of met zijn tweeën supervisie volgen? Ik ben een geregistreerde supervisor voor de NVP en heb ervaring met het geven van zowel individuele als groepstherapie. Binnen therapieën die ik geef heb ik de voorkeur om op een integratieve manier inzichtgevend te werk te gaan. De nadruk ligt veelal op het onderzoeken en achterhalen van de onderliggende gevoelens en hoe cliënten zich in interpersoonlijke contacten ‘bewegen’ dus ook in het therapeut-cliënt contact. Ik vind het leuk om supervisanten te motiveren en zelfvertrouwen te geven om in de therapeutische relatie te werken. Daarnaast vind ik het parallelproces van de therapeut een belangrijk onderdeel van de supervisie. Als supervisor sta ik naast je en kijken we samen naar thema’s waar je tegen aan loopt en hoe je hier een weg in kan vinden als behandelaar.

Het is ook mogelijk je op een specifieke therapievorm te richten namelijk IPT (interpersoonlijke psychotherapie). Ik ben geregistreerd IPT supervisor en het is mogelijk IPT supervisie aan te gaan binnen het opleidingstraject tot IPT therapeut, dit geldt voor BIG-geregistreerden als ook voor basispsychologen.

Leertherapie

Voor een inzichtgevende leertherapie in het kader van een opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ of psychiater kan je contact met mij opnemen. Ik ben leertherapeut en sta ingeschreven in het Leertherapie Register van de NVP. Mijn werkwijze is het best samen te vatten als inzichtgevende integratieve therapie waarbij we zowel onderzoeken wat je eigen innerlijke gevoelswereld is als ook waar jij in therapie met cliënten geraakt wordt en hoe hier een weg in te vinden voor jezelf als ook in je werk. Voorafgaand aan de leertherapie plannen we een kennismakingsgesprek in. Daarin bespreken we de onderlinge verwachtingen van de leertherapie, geef ik uitleg over mijn werkwijze, en maken we eventueel al praktische afspraken over tijden en betaling. Dit gesprek biedt ook de gelegenheid te ervaren of we kunnen samenwerking en er een ‘klik’ is, als blijkt dat we de leertherapie samen niet gaan starten breng ik niets in rekening.

Inzichtgevende psychodynamische leertherapie – groep

Indien er genoeg aanmeldingen zijn is er de mogelijkheid om in de groep leertherapie aan te gaan. Voor meer informatie hierover zie folder.