Tarieven

Contractvrij werken en vergoeding zorgverzekeraar
Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling.

Jouw Psychotherapeut kiest ervoor contractvrij te werken, wat betekent dat er geen contracten zijn afgesloten met de zorgverzekeraars. Je dient zelf de kosten te vergoeden en kan deze vervolgens declareren bij je zorgverzekeraar. Om de kosten te kunnen declareren heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Hierin zal staan of je verwezen wordt voor de gBGGZ of de SGGZ.

Binnen de generalistische basis GGZ (gBGGZ) is er een maximum van ongeveer 10 gesprekken mogelijk met de behorende indirecte tijd. Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt gewerkt met DBC’s, diagnose behandelcombinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar, daarna kan deze worden verlengd. Voor beiden zijn de kosten van een behandeling vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In onderstaande link zijn de NZa tarieven te vinden:
Generalistische Basis GGZ
Gespecialiseerde GGZ

Na afloop van de behandeling worden de kosten volgens NZa tarieven berekend en krijg je een factuur van Jouw Psychotherapeut. Deze kosten, over de gehele afgeronde behandeling, voldoe je aan Jouw Psychotherapeut en moet je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Binnen vier weken kan je het bedrag aan de praktijk overmaken. Dit blijkt meestal ruim voldoende tijd zodat je eerst het bedrag van de verzekeraar kunt ontvangen. Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis.

Voor de basisverzekering zijn er 2 mogelijkheden:
De naturapolis: je krijgt alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als je je zorgaanbieder zelf wilt kiezen en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat (zoals Jouw Psychotherapeut) moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 75 tot 80% van het tarief vergoed. Er zijn ook afgeslankte vormen van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk rond de 60-65%.
De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt altijd 100% van de kosten en je hebt dus ook vrije keuze naar wie je toe gaat.

Voor jezelf kan het verhelderend zijn om bij je zorgverzekeraar na te vragen welke polis je hebt en hoeveel er vergoed wordt, zodat je weet waar je aan toe bent mocht je je willen aanmelden.
Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling. Omdat de kosten binnen een jaar behoorlijk kunnen oplopen, is het belangrijk daar goed rekening mee te houden.

Als je meer wilt weten over contractvrij werken, kijk dan op contractvrijepsycholoog en zorg voor kwaliteit.

Eigen risico
Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2020, zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen. Voor 2020 is het verplichte eigen risico, voor behandelingen gestart in 2020, vastgesteld op €385,-. Mogelijk heb je daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar dat veel hoger ligt.

Niet verzekerde zorg of zelf betalen
Wanneer er sprake is van een diagnose die niet onder de verzekerde zorg valt of je kiest ervoor de behandeling geheel zelf te betalen is het tarief voor 2020 €95,00 per sessie van 50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd. Een verwijsbrief van de huisarts is dan niet nodig. Er wordt dan geen DSM-diagnose vastgesteld. Deze kosten kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Afspraak gemist of te laat afgebeld
Een gemiste of te laat afgezegde afspraak (binnen 24 uur) brengt Jouw Psychotherapeut in rekening. Er geldt dan een tarief van €50. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar en zal je zelf moeten betalen direct na de gemiste afspraak.

Supervisie
Supervisie is mogelijk zowel individueel als in groepsverband.
De kosten hiervoor zijn €90 voor 45 minuten. Groepssupervisie (max 3 supervisanten) bedraagt €130 per 60 minuten. Het bedrag wordt onder de supervisanten verdeeld.

Kort samengevat
De tarieven voor zorg die niet gedekt wordt door de basis zorgverzekering om zijn gesteld op:

  • Individuele therapie               (50 min direct/10 min indirect)             €95
  • Supervisie – individueel         (45 min direct + voorbereiding)           €90
  • Supervisie – groep                   (60 min direct + voorbereiding)           €130
  • Coaching                                  (50 min direct/10 min indirect)        nader af te spreken

Nadere info over de betalingsvoorwaarden.