Tarieven

Vergoeding

Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling mits je een verwijsbrief hebt van de huisarts.

Jouw Psychotherapeut heeft voor 2024 een contract afgesloten met DSW. Met andere verzekeraars werkt Jouw Psychotherapeut contract-vrij. Dit houdt in:
Als je verzekerd bent bij DSW, Stad Holland en in Twente dan worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar. Als je een verzekering bij een andere verzekeraar hebt geldt dat je zelf de rekening moet indienen bij je verzekeraar en daarna de betaling overmaakt naar Jouw Psychotherapeut. Afhankelijk van je polis krijgt je een gedeelte vergoed, 50%-75%. Bij een restitutie polis is het mogelijk dat je 100% vergoed krijgt. Vraag dit na bij je
verzekeraar, je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling.

Vraag dit goed na! Daarmee voorkom je straks verrassingen.

Hierbij een link naar de website van de consumentenbond. Zij geven een overzicht van alle verzekeringen, premies en welke polissen natura, combinatie of restitutie zijn: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/premieoverzicht-basisverzekering.

Als je meer wilt weten over contractvrij werken, kijk dan op contractvrijepsycholoog.

Eigen risico

Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2024, zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen. Een behandeling binnen de GGZ valt onder het eigen risico. Voor 2024 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Mogelijk heb je daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar dat veel hoger ligt.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg): het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur de tarieven zijn vastgesteld. Jouw Psychotherapeut onder kwaliteitsstatuut sectie II (setting). Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. Op dit moment heeft deze code verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Specialistische GGZ en Basis GGZ

Behandeling kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is.

Niet verzekerde zorg of zelf betalen

Wanneer er sprake is van een diagnose die niet onder de verzekerde zorg valt of je kiest ervoor de behandeling geheel zelf te betalen is het tarief voor 2024 gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW). Een verwijsbrief van de huisarts is dan niet nodig. Er wordt dan geen DSM-diagnose vastgesteld. Deze kosten kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Afspraak gemist of te laat afgebeld

Een gemiste of te laat afgezegde afspraak (binnen 24 uur) brengt Jouw Psychotherapeut in rekening. Er geldt dan een tarief van € 50. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar en zal je zelf moeten betalen.

Tarieven

Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven voor 2024, als ook de overige tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 of 60 minuten, tenzij anders met je afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging en dergelijke is in dit tarief verrekend. Jouw Psychotherapeut hanteert de vastgestelde (maximum) tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Voor een volledig overzicht zie: zorgprestatiemodel.nza.nl

Psychotherapie

Diagnostiek 60 minuten: € 211,06

Behandeling 45 minuten: € 156,72

Behandeling 60 minuten: € 186,80

Behandeling 75 minuten: € 230,38

Behandeling 90 minuten: € 281,27

Behandeling 120 minuten: € 402,66

 Overig

Intercollegiaal overleg kort: € 25,05

Intercollegiaal overleg lang: € 76,35

Niet basispakketzorg consult 45 minuten : € 130

Niet basispakketzorg consult 60 minuten : € 160

Coaching: nader af te spreken

Supervisie en Leertherapie

Supervisie is mogelijk zowel individueel als in groepsverband. Leertherapie is vooralsnog alleen individueel mogelijk.

Leertherapie individueel (45 minuten):       € 115

Leertherapie – groep (90 minuten per keer + intake):

      • 24 sessies incl. intake: € 1950
      • 29 sessies incl. intake: € 2340
      • 49 sessies incl. intake: € 3900

Supervisie individueel (45 minuten):       € 115

Supervisie – tweetal (60 minuten):       € 90 per persoon

Nadere info over de betalingsvoorwaarden.