Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden die ingezet kunnen worden als mensen psychische klachten hebben en problemen niet zelf kunnen oplossen.
Wanneer je vastloopt in je leven kan het zich uiten in klachten en/of problemen die op de voorgrond komen te staan. Klachten zoals somberheid, angsten, overspannenheid/burn out, herinneringen aan het verleden, verlieservaringen en lichamelijk klachten die niet goed te verklaren zijn. Of dat je niet meer helder hebt wie je bent en wat je wil. Het kan ook dieperliggend en meer verankerd zijn in wie je bent als persoon, dat patronen zich herhalen zoals grenzeloosheid, perfectionisme, vastlopen in relaties en/of dat je vastloopt in je gevoelens of deze juist wegmaakt.  

Psychotherapie gaat om verandering. Het is vaak hard werken en in dat proces sta ik naast je. Ik los geen problemen op, maar kan je helpen dingen anders te gaan zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken. In onze therapie werken we aan doelen die jij zelf stelt. Voorbeelden van doelen kunnen zijn: inzicht leren krijgen in je klachten; veranderen van je gedrag; anders in het contact gaan staan met anderen; grenzen herkennen bij jezelf en deze leren uiten;  dichter bij je gevoel komen; gevoelens aan durven gaan ook wanneer die moeilijk zijn. Het is aan jou om dit in de praktijk te brengen. Om hier samen aan te kunnen werken staan veiligheid, vertrouwen en openheid voor mij centraal in de relatie die we aangaan.
Voor meer informatie over verschillende vormen van psychotherapie verwijs ik naar de site van de NVP.